Aizdevums uzņēmējiem Hipotēku bankas atbalsta programmās

9:36 am by

Vēlies uzsākt jaunu biznesu vai attīstīt un paplašināt esošo? Hipotēku bankas aizdevumi uzņēmumiem palīdzēs sasniegt izvirzītos mērķus. Tiek piedāvātas vairāku veidu atbalsta programmas uzņēmējiem un lauksaimniekiem. Finanšu līdzekļi ir pieejami gan esošo uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem, gan personām, kas tikai plāno uzsākt uzņēmējdarbību. Iesācējiem biznesā papildus pieejamas arī konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un apmācības uzņēmējdarbībā.

Aizdevums uzņēmējiem Hipotēku bankā iekļauj sekojošas atbalsta programmas:

  • Starta programma;
  • Mikrokreditēšanas programma;
  • MVU (mazo un vidējo uzņēmumu) izaugsmes aizdevumu programma;
  • Konkurētspējas uzlabošanas programma;
  • Apgrozāmo līdzekļu programma lauksaimniekiem;
  • Zemes iegādes kreditēšanas programma.

Aizdevums uzņēmējiem, kas tikai vēlas uzsākt savu biznesu un personām, kam ir perspektīva ideja biznesam, bet trūkst teorētisko un praktisko zināšanu, kā arī līdzekļu tās realizēšanā, pieejams Starta programmas ietvaros. Šī programma paredz finansējumu projektiem, kuru izmaksas nepārsniedz 60 000 latu. Ja idejas realizēšana maksā vairāk nekā 5000 latu, nepieciešams līdzfinansējums 10 procentu apmērā. Papildus finansējumam pieejamas arī konsultācijas biznesa plāna izstrādē un realizācijā, kā arī apmācības.

Aizdevumu veidi

  • Mikrouzņēmumiem pieejams aizdevums investīcijām līdz pat 10 000 un apgrozāmajiem līdzekļiem līdz 5000. Šo aizdevumu var saņemt uzņēmumi, kuros strādā ne vairāk par 10 darbiniekiem un kuru gada bilance, neto apgrozījums vai ieņēmumi no saimnieciskās darbības nepārsniedz 1,4 miljonus latu.
  • MVU izaugsmes aizdevums ir pieejams mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām. Šīs programmas ietvaros ir pieejams aizdevums investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem, tai skaitā kredītlīnijām.
  • Konkurētspējas uzlabošanas programma ir aizdevums uzņēmējiem, kas paredzēts investīcijām, kā arī apgrozāmajiem līdzekļiem. Šī aizdevuma apmērs var būt līdz pat 7,5 miljoniem latu. Šis kredīts ir pieejams gan mikrouzņēmumiem, gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī lielajiem uzņēmumiem.
  • Lauksaimniecības uzņēmumiem ir paredzēti divu veidu aizdevumi: Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem un Zemes iegādes kreditēšanas programma. Šie aizdevumi ir paredzēti lauksaimniecības attīstīšanai un paplašināšanai, ieskaitot zemes iegādi, un tos var saņemt gan individuālie lauksaimnieki, gan lauksaimnieku kooperatīvās savienības.

Vairāk uzzināsi apmeklējot Hipotēku bankas mājas lapu, spiežot uz šīs saites: http://ej.uz/aizdevumi-uznemejiem

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Related Posts

Tags

Share This