Angāru un metāla konstrukciju jaunās tehnoloģijas

1:25 pm by

Jaunas tehnoloģijas angāru un metāla konstrukciju projektēšanā un celtniecībā Metala agāru un konstrukciju  projektēšana, ražošana

Arhitektu birojs Piche  veic angāru un metāla konstrukciju projektēšanu industriālajiem un komerciāliem objektiem.  Realizēti jau vairāki angāru, noliktavu, tirdziecības platību, sporta haļļu, ražošanas ēku, beramkravu noliktavu, fermu un citi lauksaimniecības būvju projekti.

Piche inovācijas tiek tendētas uz maksimālu klienta finanšu resursu ekonomiju, projekta izstrādes un realizācijas termiņu samazināšanu un optimālu automatizāciju, kas ietver mazāku cilvēku resursu izmantošanu. Piche struktūrā šobrīd ir IT, Mārketinga, Arhitektūras, Būvkonstrukciju, Projektu vadības, Būvniecības, Pētniecības, Ražošanas un Administratīvās nodaļas.

Mūsu realizētie metāla konstrukciju un angāru projekti ir apskatāmi mūsu angāru katalogā.

Piche  ir norekomendējis šobrīd sevi kā vadošs industriālās būvniecības uzņēmums Latvijā.

Lai palīdzētu veikt metāla konstrukciju vai angāra būvniecības projektēšanu un  izmaksu plānošanu katra projektā, esam izstrādājuši savā mājas lapā angāra cenu kalkulatoru, kas veic konstrukciju izmēru, komplektējošo elementu kalkulāciju  atbilstoši Klienta izvēlētajiem parametriem.

Lai padarītu ērtāku un mūsdienu prasībām atbilstošāku industriālo ēku un citu objektu projektēšanu  Piche uzsāk angāru un metāla konstrukciju projektēšanu uz 3D platformas.

Ir izstrādāta sistēma, kas ļauj projektēt  katru  angāru viena faila ietvaros. Drīzumā piedāvāsim plānot 3D projekus ne tikai metāla konstrukcijām, pamatiem, fasādēm un ģenplāniem, bet arī komunikāciju projektiem.

Šāda projektēšanas klientiem ļaus:

  • Samazināt projektēšanas kļūdu skaitu;
  • Samazināt projekta realizācijas termiņus;
  • Dos iespēju vairākiem projektētājiem vienlaicīgi strādāt pie viena projekta;
  • Nodrošinās automātisku materiālu specifikāciju izstrādi.

Jaundibinātais meitas uzņēmums Piche Innovations ir uzsācis jaunu tehnoloģiju pētniecību un inovāciju izstrādi, ieviešanu angāru un metāla konstrukciju projektos. Piche Innovations mērķis ir izpētīt un radīt jaunas, daudz efektīvākas tehnoloģijas angāru un industriālo ēku projektēšanā un būvniecībā. Šobrīd  notiek veiksmīga sadarbība ar Rīgas Tehnisko unversitāti, kur tiek veikti metāla konstrukciju profilu testi.

Plānotais rezultāts ir kvalitatīvākas, drošākas un ekonomiski izdevīgākas būves mūsu klientiem, kas ne tikai ietaupa dabas resursus, bet arī klientu finanšu līdzekļus un laiku.

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai