Apmācības komercdarbības pamatos

8:32 am by

Hipotēku banka Eiropas Sociālā fonda Starta programmas ietvaros piedāvā apmācības komercdarbības pamatos. Tās paredzētas tiem programmas dalībniekiem, kuriem trūkst teorētiskās un praktiskās zināšanas komercdarbības veikšanai.

Apmācībām var pieteikties brīdī, kad programmas pretendents ieradies bankas filiālē, lai pieteiktos Starta programmai, un ir izpildījis testu. Ja testa rezultāti uzrāda, ka zināšanas komercdarbībā nav pietiekamas, tad dalībnieks ar bankas darbinieku vienojas par apmācībām komercdarbības pamatos.

Komercdarbību pamatu apmācības notiek 80 stundas un norisinās dažādos Latvijas reģionos. Tām var pieteikties šādi interesenti, kuri vēlas uzsākt savu saimniecisko darbību:

  • Latvijas Republikas pilsoņi, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu;
  • Jaundibinātie komersanti (reģistrējuši savu saimniecisko darbību pēdējo 3 gadu laikā);
  • Bezdarbnieki, kuri vēlas uzsākt komercdarbību.

Iespēju apmeklēt apmācības nevar izmantot tās personas, kuras ir Valsts ieņēmuma dienesta parādnieku sarakstā vai arī parāds Latvijas Bankas kredītu reģistrā dzēsts pēdējo 2 mēnešu laikā.

Lai pieteiktos Starta programmai un iegūtu nepieciešamās apmācības, vispirms nepieciešams sazināties telefoniski vai ar e-pasta starpniecību ar bankas konsultantu, lai vienotos par konsultācijām klātienē. Norunātajā dienā pretendentam jāierodas konkrētajā bankas filiālē un jāiesniedz pieteikums dalībai Starta programmā, kā arī jāaizpilda tests par komercdarbības pamatiem. Nepieciešams arī pretendenta CV.

Pēc izietajām apmācībām programmas dalībniekiem būs iespēja savu izstrādāto saimniecisko biznesa plānu iesniegt bankas kredītspeciālistiem. Tie izvērtēs iesniegtā biznesa plāna realizācijas iespējas un sniegs atbildi par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu. Izvērtēšanā tiks aplūkoti tādi aspekti kā komercdarbības uzsācēju zināšanu novērtējums, tirgus novērtējums, idejas ekonomiskais pamatojums, plānotās naudas plūsmas novērtējums u.tml. Atbalstītie projektivarēs saņemt aizdevumu līdz 54 000 latu.

Apmācības komercdarbības pamatos rīko Hipotēku banka sadarbībā mācību firmām. Par mācībām nav nepieciešams veikt maksu. Starta programmu finansē Eiropas Sociālais fonds, valsts, kā arī Hipotēku banka.

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Related Posts

Tags

Share This