Atbalsta programmas komercdarbības uzsākšanai

6:08 pm by

Lai veicinātu komercdarbības attīstību Latvijā, Hipotēku banka izstrādājusi Starta un Mikrokreditēšanas atbalsta programmas. Kļūstot par programmas dalībnieku, iespējams saņemt finansiālu aizdevumu.

Starta programmai var pieteikties:

  • Latvijas Republikas iedzīvotāji no 18 gadu vecuma, kas vēlas uzsākt komercdarbību;
  • jaundibinātie komersanti, kas savu darbību uzsākuši pēdējo trīs gadu laikā;
  • esošie komersanti, kas vēlas uzsākt jauna produkta ražotni.

Mikrokreditēšanas programmai var pieteikties:

  • mikrouzņēmumu īpašnieki, ja uzņēmuma gada ienākumi nav lielāki par 1.4 miljoniem latu un tajā strādā ne vairak kā 10 darbinieku;
  • Latvijas Republikas iedzīvotāji no 18 gadu vecuma, kas vēlas uzsākt mikrouzņēmuma darbību.

Pavisam Starta programmas ietvaros iespējams saņemt līdz 54 000 latu investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem, savukārt Mikrokreditēšanas programmā – līdz 10 000 latu. Ja aizdevuma summa nepieciešama lielāka par 5 000 latu, tad aizņēmējam jārēķinās, ka tā līdzdalībai jābūt 10%.

Starta programmas ietvaros jaunajiem uzņēmējiem iespējams saņemt arī konsultācijas. Bankas konsultanti palīdzēs izstrādāt biznesa plānu un to realizēt dzīvē. Konsultācijas pieejamas tajās bankas filiālēs, kur tiek pieņemti iesniegumi atbalsta programmas dalībai.

Aizdevums atbalsta programmu ietvaros netiks piešķirts, ja:

  • pieteicējam ir nodokļu parādi;
  • ir pamats uzskatīt, ka patiesā labuma guvējs nav pieteicējs, bet cita persona;
  • ir pamats uzskatīt, ka pieteicējs dibina uzņēmumu ar mērķi saņemt aizdevumu, nevis radīt jaunradīto vērtību;
  • pieteicējs darbojas vai ir nolēmis darboties kādā no programmu neatbalstāmajām nozarēm.

Saimnieciskās nozares, kuras programmu ietvaros netiek atbalstītas, iespējams aplūkot Hipotēku bankas mājas lapā www.hipo.lv .

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Related Posts

Tags

Share This