Valsts atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem saimniecības attīstībai

11:41 pm by

Lai lauksaimniecība valstī attīstītos, Hipotēku banka jaunajiem lauksaimniekiem piedāvā valsts atbalstu aizdevuma veidā. To iespējams saņemt, piesakoties programmā „Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem”.

Programmas ietvaros atbalsts tiek piešķirts šādiem jaunajiem lauksaimniekiem:

 • Latvijas Republikā reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri veic produktu primāro ražošanu;
 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām;
 • augļu un dārzeņu ražotāju grupām.

Aizdevumu iespējams saņemt no 5000 līdz 700 000 latu saimnieciskās darbības veicējiem un augļu un dārzeņu ražotāju grupām, bet līdz 2 miljoniem latu kooperatīvajām sabiedrībām.

Valsts atbalstu aizdevuma veidā jaunajiem lauksaimniekiem Hipotēku bankai jāatmaksā 24 mēnešu laikā.

Pieejama fiksēta procentu likme:

 • no 4% latos;
 • no 6% eiro.

Atbalsts netiek piešķirts visiem jaunajiem lauksaimniekiem, kuri atbilst augstāk minētajiem kritērijiem.

Pirms aizdevuma piešķiršanas banka izvērtē:

 • saimniecisko nozari;
 • kredītvēsturi;
 • esošo finanšu situāciju;
 • ienākumu un izdevumu struktūru;
 • plānoto darbību;
 • aizdevuma nodrošinājuma pietiekamību.

Īpaša uzmanība jāpievērš saimnieciskajai nozarei. Programma „Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem” neatbalsta zivsaimniecību un akvakultūru. Tāpat atbalsts netiks piešķirts, ja jaunajiem lauksaimniekiem būs nodokļu parādi.

Lai saņemtu aizdevumu, nepieciešams galvotājs. Par to var būt uzņēmuma īpašnieki, kuriem pieder vismaz 10% kapitāla daļas.

Atbalstu jaunie lauksaimnieki var saņemt līdz 2013. gada 31. decembrim.

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Related Posts

Tags

Share This