Autoskolas izvēle

4:54 pm by

Autoskola - Autoskolas.comAutoskolas izvēle nav pats vieglākais lēmums – mācīties gribētājiem ir pieejams plašs autoskolu izvēles klāsts ar visai dažādiem piedāvājumiem un cenu amplitūdām. Kopumā Latvijā šobrīd darbojas vairāk nekā 200 autoskolas, no kurām lielākā daļa likumsakarīgi atrodas Latvijas galvaspilsētā, Rīgā. Jāatzīst, ka ne visas autoskolas darbojas godīgi attiecībā pret to klientiem. Daudzas autoskolas piedāvā daļu apmācību (piemēram, teorētiskās nodarbības) gandrīz par velti (visbiežāk – ar kuponiem kolektīvās iepirkšanās portālos), bet pēcāk piemēro augstāku maksu braukšanas apmācībai un dokumentu noformēšanai. Tieši tāpēc ir svarīgi rūpīgi izlemt to, kura autoskola nodrošina, lai autovadītāju kursi būti kvalitatīvi, vienlaicīgi nodrošinot, ka netiek piemērotas nekādas slēptās izmaksas. Bieži lēmuma pieņemšanā var palīdzēt atsauksmes par autoskolām – draugi, paziņas un citi kādas autoskolas absolventi.

Labākās autoskolas gan braukšanas, gan teorētiskajās nodarbībās sagatavo, lai: apmācāmais spētu braukt droši, pārliecināti un neapdraudot ne sevi, ne citus satiksmes dalībniekus; apmācāmais varētu veiksmīgi iekļauties ceļu satiksmē, neapgrūtinot citus braucējus un neizraisot bīstamas situācijas uz ceļa; apmācāmais būtu sagatavots bīstamām situācijām (tai skaitā citu radītām), un spēt pareizi reaģēt ārkārtas gadījumos.

Sākot apmācību autoskolā, kursantu iekļauj apmācāmo grupā un nosaka nepieciešamo apmācības stundu skaitu. Vienas mācību stundas ilgums ir 45 minūtes. Nodarbībām jānotiek lekciju un diskusiju veidā saskaņā ar apmācības programmas saturu pēc noteikta grafika un noteiktā vietā. Nodarbību laikā ir aizliegts risināt tematiskos uzdevumus (to kursants var darīt mājās patstāvīgi), bet nodarbības jāvelta attiecīgās tēmas un neskaidro, sarežģītāko jautājumu skaidrošanai. Apmācību laikā (tikai ārpus noteiktā nodarbību laika) var būt kontroldarbi un eksāmeni, lai pasniedzējs varētu noteikt zināšanu līmeni un gatavību vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmeniem. Beidzoties teorētiskajai apmācībai, var būt kārtojams autoskolas beigšanas teorētiskais eksāmens, kura pieņemšanas un vērtēšanas kārtībai jābūt atspoguļotai noslēgtajā apmācības līgumā. Par nodarbību neapmeklēšanu skola ir tiesīga atskaitīt no mācību grupas. Arī šai kārtībai jābūt aprakstītai autoskolas apmācības līgumā.

 Izvērtē Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas (CSDD) statistiku (pieejama CSDD mājas lapā) – tā uzzināsi vairāk par sniegtās apmācības kvalitāti. CSDD mājas lapā vari iepazīties ar autoskolu teorētisko un praktisko eksāmenu sekmības procentu, respektīvi, noskaidrosi, kāds ir autoskolu reitings, kā arī izvērtēt atsevišķu pasniedzēju un instruktoru sniegumu. Statistika nav ideāla, jo sniedz informāciju tikai par kursantu panākumiem pirmajā eksāmena kārtošanas reizē, nevis statistiku kopumā. Tādējādi pat gadījumā, ja kursants perfekti apgūst teoriju un braukšanu, taču eksāmena stresa apstākļos nokļūdās eksāmens ir beidzies, un pasniedzēja/instruktora statistika ir sabojāta. Ļoti daudzi nokārto braukšanu ar otro reizi, bet instruktoru un mācību iestāžu statistikā tas diemžēl netiek atspoguļots.

Arī instruktori ir atslēga uz veiksmīgu eksāmena nokārtošanu, instruktora izvēle, iespējams, ir daudz svarīgāka nekā atbilstošas mācību iestādes atrašana. Pats process ir samērā līdzīgs autoskolas izvēlei, taču ar vienu būtisku atšķirību – instruktoru ir ļoti viegli nomainīt. Apmācāmais drīkst brīvi izvēlēties konkrētu instruktoru, pie kura ārpus skolas teorētiskās apmācības nodarbību laika apgūt braukšanas prasmi. Izvēlies jebkuru instruktoru, brauc obligātās 14 mācību stundas. Šajā laikā, ja vēlēsies, autoskola Tev 100% ļaus mainīt vairākas reizes instruktorus pašas skolas ietvaros. Saprotot, ka absolūti lielākajam vairumam, kas iepriekš nav braukuši, ir vajadzīgas krietni vairāk nekā obligātās braukšanas nodarbības, paralēli vari braukt ar jebkuru citu instruktoru, kurš Tev labāk patīk. Latvijas likumdošana neparedz nekādus ierobežojumus braukšanas instruktora izvēlē un autoskolas nav tiesīgas pieprasīt maksu, ja neapmierina savas autoskolas piedāvātie braukšanas instruktori vai gribi nomainīt izvēlēto instruktoru pret citu. Tādējādi kursantam nav jābaidās, ka neatrodot kopīgu valodu ar pirmo instruktoru, viņš turpmākos mēnešus ir nolemts daudzām nepatīkamām vai bezjēdzīgām mācību stundām. Lielākā daļa autoskolu savās mājas lapās publicē informāciju par saviem instruktoriem, lai atvieglotu topošā vadītāja izvēli.

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Related Posts

Tags

Share This