Dažādi juristu pakalpojumi

4:44 pm by

juristam.lv 4Absolūti visi jurista piedāvātie pakalpojumi pielāgoti klientu vajadzībām un interesēm. Katrs jurists būs gatavs sniegt vajadzīgās konsultācijas saistībā ar visāda veida sfērām, tā piemēram, ar īpašā laulību līguma izstrādāšanu vai arī mantojuma tiesību piešķiršanu. Jums visos apstākļos būs īpaša izdevība saņemt sev atbilstošu risinājumu, ko piedāvās konkrētais speciālists.

Laulības līguma sniegtās priekšrocības

Sagatavotais līgums priekš laulībām ļaus labāk saprast, kā labāk rīkoties šķiršanās apstākļos, lai neviens netiktu atstumts un ignorēts. Jūs jau sākumā varēsiet izvērtēt, kuram būs jāpieņem bērni jaunajās mājās un kā tiks sadalīts viss īpašums, ja vēlēsieties pārtraukt savu laulību. Viena no dotajām iespējām ir vienoties par mantas šķirtību, kas nodrošina to, ka abi pēc šo attiecību izbeigšanas varēs palikt ar savu iegādāto mantu. Šajā punktā iekļautā manta noteikti attiecas arī uz to Jūsu īpašumu, kas Jums piederējis vēl pirms laulību reģistrēšanas. Pilnīgi cits veids ir tas, ka abu īpašums tiek apkopots un kādam no pāra jāuzņemas atbildība par to. Jums tiks dota priekšrocība patstāvīgi izvēlēties, kas tiks ierakstīts šajā noteikumā, tieši tāpēc vienmēr varēsiet daļu īpašumu atstāt paši sev.

Notāra pakalpojumi Jūsu laulības šķiršanai

Protams, ka viena iespēja ir laulības šķiršana ar notāra palīdzību kas aizņems ievērojami mazāk laika. Katram ir iespēja patstāvīgi izstrādāt un izplānot attiecīgo līgumu, lai viss ritētu vēl raitāk. Skaidrs, ka par konkrētu samaksu Jūsu notārs izpildīs šos darbus bez Jūsu iesaistīšanās. Jums pat nevajadzēs pašiem iet vai braukt uz dzimtsarakstu nodaļu utt., jo attiecīgos dokumentus nosūtīs pats notārs. Vislabāk šis pakalpojums pielāgots tiem cilvēkiem, kas ir gatavi šķirt laulību bez liekiem strīdiem. Jūs tāpat kā citi varat pats izdomāt, kas tieši mantos Jūsu īpašumus pēc Jūsu nāves, vienojoties par šo aspektu jau laulību līgumā.

Dažādas privilēģijas īpašuma dāvināšanai

Mantojuma tiesības nozīmē tikai to, ka attiecīgais cilvēks iegūst visu iespējamo īpašumu, kā to bija paredzējis pats atstājējs. Visu sīkāk var paskaidrot jurists, bet par spīti tam Jums ir nepieciešams zināt, ka principā iespējami vairāki mantošanas varianti, kas savā starpā manāmi atšķiras. Dāvinājuma līgums (http://juristam.lv/civillikums/davinajuma-ligums.html) vienmēr nozīmē, ka konkrētais cilvēks jebkurā mirklī var kādam citam uzdāvināt savu īpašumu pēc paša vēlēšanās. Arī tam iespējamas 3 variācijas, kurām ir pāris ievērojamas atšķirības. Viens no tiem var būt kā īpaša atlīdzība par kādu darbu vai citu ievērojamu veikumu, pietam to nav iespējams vēlāk atcelt. Dāvinājums ar paša noteiktu uzlikumu ir populārākais no variantiem, jo tas noteiktā mērā ierobežo dāvanas saņēmēju ar pielāgotiem nosacījumiem. Katrs šāda dāvinājuma līguma paraugs ļaus ieskatīties tajā, kā tiek izplānoti vajadzīgie dokumenti un veidlapas.

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Related Posts

Tags

Share This