Finansējums lauksaimniekiem

3:22 am by

Līdz šā gada beigām lauksaimniekiem Hipotēku bankā iespējams saņemt finansējumu apgrozāmiem līdzekļiem.

Finansējumam iespējams pieteikties:

  • Latvijas Republikā reģistrētiem lauksaimniekiem, kuri nodarbojas ar produktu primāro ražošanu;
  • augļu un dārzeņu ražotāju grupām;
  • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.

Lauksaimniekiem un augļu un dārzeņu ražotāju grupām pieejams finansējums līdz 700 000 latu, bet kooperatīvajām sabiedrībām – līdz 2 miljoniem latu.

Ja Hipotēku banka piešķir nepieciešamo finansējumu, tad aizdevums jāatmaksā 2 gadu laikā.

Pieejama fiksēta procentu likme:

  • no 4% latos;
  • no 6% eiro.

Pirms aizdevuma piešķiršanas banka izvērtē:

  • kredītvēsturi;
  • finanšu situāciju;
  • ienākumus un izdevumus;
  • izdevumu prognozi nākošajam ražošanas ciklam;
  • aizdevuma nodrošinājumu.

Ja lauksaimniekiem ir nodokļu parādi vai tie uzskatāmi par grūtībās nonākušiem, tad finansējums netiks piešķirts. Tāpat Hipotēku banka nepiešķir aizdevumu zivsaimniecībā un akvakultūrā strādājošajiem.

Lai lauksaimnieki saņemtu finansējumu, aizdevumam nepieciešams nodrošinājums. Par tā galvotāju var būt kāds no uzņēmuma īpašniekiem, kuram pieder vismaz 10% no kapitāla daļām.

Finansējuma saņemšanai lauksaimniekiem jāiesniedz: aizdevuma pieteikums, finanšu informācija, aizpildīta veidlapa, izziņa par to, ka nav nodokļu parādu ( no VID vai pašvaldības), CV, atļauju no citām kredītiestādem par saistību uzņemšanos citā kredītiestādē (ja ir jau esošs kredīts).

Lēmumu par finansējuma piešķiršanu banka pieņems trīs nedēļu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Related Posts

Tags

Share This