Finansiālais atbalsts

10:58 am by

Lai valstī uzlabotos saimnieciskā darbība un uzņēmējdarbība attīstītos plašāk, Hipotēku banka jaunajiem uzņēmējiem piedāvā piedalīties Starta programmā. Tā izstrādāta ar mērķi gan sniegt nepieciešamās teorētiskās zināšanas, gan arī gūt iespēju saņemt finansiālo atbalstu sava biznesa uzsākšanai.

Programmā „ Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” jeb Starta programmā var pieteikties:

  • Latvijas iedzīvotāji, kuri sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu;
  • Bezdarbnieki, kuri vēlas uzsākt savu biznesu;
  • Jaundibinātie komersanti, kuri reģistrējuši savu darbību pēdējo 3 gadu laikā;
  • Esošie uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt pilnīgi jauna biznesa nišu.

Kā iegūt finansiālo atbalstu?

Starta programma sastāv no apmācību posma un no finansiālā atbalsta iegūšanas posma. Pirmajā – apmācību posmā – jāpiedalās tiem programmas dalībniekiem, kuru esošās zināšanas nav pietiekamas, lai uzsāktu savu biznesu. Zināšanas tiek pārbaudītas brīdī, kad persona ierodas pieteikties programmai, ar attiecīga testa aizpildīšanu. Ja zināšanas ir pietiekamas, tad dalībnieks var uzreiz uzsākt otro programmas posmu.

Apmācības iespējams saņemt šādos moduļos:

  • Komercdarbības pamati;
  • Vadības pamati;
  • Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums;
  • Uzņēmuma finanšu vadība;
  • Saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi;
  • Mārketinga pamati.

Otrā programmas posmā – finansiālā atbalsta iegūšanai – nepieciešams iesniegt savu uzrakstīto biznesa plānu. Tas tiks izskatīts un tiks izlemts, vai tas ir uzskatāms par „dzīvotspējīgu”. Ja tiks nolemts, ka ideja ir realizējama un tālāk dzīvē attīstāma, un no tās var izaugt veiksmīgs bizness, tad Hipotēku banka Starta programmas ietvaros jaunajam uzņēmējam piešķirs finansiālo atbalstu. Ja aizdevuma summa nepārsniegs 5 000 latu, tad klienta līdzdalība nebūs nepieciešama, savukārt, ja projekta realizēšanai būs nepieciešama naudas summa līdz 60 000 latu, tad klienta līdzdalībai būs jābūt vismaz 10%.

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Related Posts

Tags

Share This