Iespēja mikrouzņēmumiem – aizdevums līdz 10 000 Ls

7:51 am by

Hipotēku bankas piedāvātais aizdevums līdz 10 000 Ls ir ļoti laba iespēja mikrouzņēmumu attīstībai, kā arī personām, kas vēl tikai plāno uzsākt savu biznesu. Aizdevums līdz 10 000 Ls pieejams Hipotēku bankas realizētās valsts Mikrokreditēšanas programmas ietvaros. Līdzekļi paredzēti investīcijām un mikrouzņēmumu apgrozāmo līdzekļu palielināšanai.

Hipotēku bankas mikrokreditēšanas programma paredz aizdevuma līdz 10 000 Ls izsniegšanu jau eksistējošiem mirouzņēmumiem, kā arī personām, kas plāno uzsākt nelielu biznesu. Aizdevums līdz 10 000 Ls paredzēts investīcijām, apgrozāmo līdzekļu palielināšanai pieejamais aizdevuma apmērs ir līdz5000 latu. Ja aizdevums paredzēts jauna mikrouzņēmuma dibināšanai, to nepieciešams reģistrēt ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no aizdevuma piešķiršanas brīža.

Aizdevums līdz 10000 latupieejams uzņēmumiem, kur nenodarbina vairāk kā 10 darbinieku un kuru gada apgrozījums, ieņēmumi no saimnieciskās darbības vai bilance nepārsniedz 1 4000000 latu.

Aizdevuma līdz 10000 latuprocentu likme var būt gan fiksētā, gan mainīga. Izvēloties mainīgo procentu likmi, tā ir no nulles līdz trīs procentiem, bet fiksētā procentu likme ir no pieciem līdz astoņiem procentiem. Jāpiebilst, ka kredītu izsniedz latos un tā atmaksas termiņš ir līdz pieciem gadiem.

Svarīgi, ka aizdevumam līdz 10 000 Ls nepieciešams līdzfinansējums 10 procentu apmērā no projekta izmaksām. Tāpat nepieciešams arīgalvojums. Par galvotāju var kļūt uzņēmuma īpašnieks. Ja aizdevuma summa nepārsniedz5000 latu, līdzfinansējums nav nepieciešams.

Aizdevums līdz 10 000 Ls nav pieejams uzņēmumiem, kam attiecīgajā brīdī ir nenomaksāti nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kā arī uzņēmēji, kas nonākuši grūtībās, proti, ir uzsākta tiesvedība, uzsākts maksātnespējas process vai uzņēmums ir iekļauts parādnieku reģistros.
Hipotēku bankas realizētā valsts mikrokreditēšanas programma, kas piešķir aizdevumus līdz 10 000 Ls, darbosies līdz 2015. gada jūlijam. Programmu finansē no Latvijas un Šveices sadarbības programmas un valsts budžeta līdzekļiem, kā arī Hipotēku bankas kredītresursiem.

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Related Posts

Tags

Share This