Mikrokreditēšanas programma

8:04 am by

Hipotēku bankas realizētā mikrokreditēšanas programma ir iespēja nelieliem uzņēmumiem attīstīties vai arī uzsākt savu biznesu. Tās ietvaros topošajiem un jau esošajiem mikrouzņēmumiem pieejams atbalsts līdz pat 10000 latuuz laiku līdz pieciem gadiem. Mikrokreditēšanas programma paredzēta investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem.

Mikrokreditēšanas programma ir Hipotēku bankas realizēta valsts atbalsta programma jau esošiem mikrouzņēmumiem, kā arī personām, kas vēlas uzsākt savu biznesu. Mikrokreditēšanas programma paredz atbalsta piešķiršanu līdz 10000 latuinvestīcijām un līdz5000 latuapgrozāmajiem līdzekļiem. Aizdevuma termiņš ir līdz pat pieciem gadiem.

Mikrokreditēšanas programmas atbalstam var pieteikties ikviens mikrouzņēmums, kas nenodarbina vairāk par 10 strādājošiem un kura gada apgrozījums, ieņēmumi no saimnieciskās darbības vai gada bilance nepārsniedz 1 400 000 latus. Tāpat Mikrokreditēšanas programma pieejama personām, kas vēlas uzsākt nelielu biznesu. Tādā gadījumā uzņēmumu nepieciešams reģistrēt ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc tam, kad Hipotēku banka pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

Mikrokreditēšanas programmas ietvaros piešķirtie aizdevumi pieejami ar mainīgo vai fiksēto procentu likmi. Fiksētās procentu likmes apmērs ir no pieciem līdz astoņiem procentiem, bet mainīgā procentu likme var būt no nulles līdz trīs procentiem. Visi aizdevumi pieejami tikai latos.

Jāpiebilst, ka aizdevumiem līdz 5000 latiem nav nepieciešams līdzfinansējums, bet aizdevumiem, kas piešķirti Mikrokreditēšanas ietvaros un kas pārsniedz 5000 latus, nepieciešamā līdzfinansējuma apmērs ir 10 procenti no kopējām projekta izmaksām.

Mikrokreditēšanas programmas ietvaros piešķirtais atbalsts nav pieejams uzņēmumiem, kam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto maksājumu parādi, kā arī tie uzņēmumi, kas nonākuši grūtībās, proti, pret tiem ir ierosināta tiesvedība, uzsākts maksātnespējas process vai arī uzņēmumi, kas iekļauti parādnieku reģistrā.

Hipotēku bankas Mikrokreditēšanas programma darbosies līdz 2015. gada jūlijam.

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Related Posts

Tags

Share This