Pieejams atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai

11:32 pm by

Atbalstot valsts saimniecisko darbību, Hipotēku banka izstrādājusi programmas uzņēmumu radīšanai un to attīstībai.

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai

Patlaban šim mērķim pieejamas šādas programmas:

  • Starta;
  • Mikrokreditēšanas.

Starta programma izstrādāta ar mērķi sniegt jaunajiem uzņēmējiem zināšanas biznesā, kā arī atbalstīt ar finansēm. Tai var pieteikties Latvijas pilngadīgie pilsoņi, kuri vēlas radīt savu uzņēmumu, jaundibinātie komersanti, kuri savu darbību reģistrējuši ne senāk kā pirms 3 gadiem, kā arī esošie uzņēmumi, kuri nolēmuši uzsākt jaunu darbības veidu un šim nolūkam reģistrē jaunu uzņēmumu.

Šī programma sastāv no trīs daļām:

  • konsultācijām;
  • apmācībām;
  • finansiālā atbalsta.

Konsultācijas var saņemt ikviens programmas dalībnieks. Tās bez maksas sniedz Hipotēku bankas speciālisti. Konsultācijas paredzētas biznesa plāna sagatavošanai un tā realizācijai.

Apmācības izstrādātas tiem programmas dalībniekiem, kuriem ir nepietiekamas zināšanas uzņēmējdarbībā. Tās bez maksas iespējams apmeklēt sešos dažādos moduļos. Viens programmas dalībnieks drīkst iegūt zināšanas ne vairāk kā divos moduļos.

Finansiālais atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai tiek sniegts līdz 60 000 latu. Ja aizdevums nepieciešams virs 5 000 latu, tad dalībnieka līdzdalībai ir jābūt vismaz 10 %. Atbalstu iespējams iegūt arī granta saimnieciskās darbības nodrošināšanai un granta aizdevuma dzēšanai veidā.

Mikrokreditēšanas programma izstrādāta mikrouzņēmumiem. Tai var pieteikties tie uzņēmumi, kuros strādā ne vairāk par 10 darbiniekiem un kuru gada neto apgrozījums nav lielāks par 1.4 miljoniem latu, kā arī tie uzņēmēji, kuri nolēmuši radīt savu mikrouzņēmumu.

Šīs programmas atbalstu uzņēmumu radīšanai un attīstībai var saņemt gan investīcijām, gan arī apgrozāmajiem līdzekļiem. Maksimālā aizdevuma summa ir 10 000 latu, bet apgrozāmajiem līdzekļiem – 5000 latu.

Ja mikrokreditēšanas programmas ietvaros uzņēmums pildījis visas programmas nosacījumus, tad ir pieejams arī grants mikroaizdevuma dzēšanai.

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Related Posts

Tags

Share This