Apmācības komercdarbības pamatos

8:32 am by

Hipotēku banka Eiropas Sociālā fonda Starta programmas ietvaros piedāvā apmācības komercdarbības pamatos. Tās paredzētas tiem programmas dalībniekiem, kuriem trūkst teorētiskās un praktiskās zināšanas komercdarbības veikšanai.

Apmācībām var pieteikties brīdī, kad programmas pretendents ieradies bankas filiālē, lai pieteiktos Starta programmai, un ir izpildījis testu. Ja testa rezultāti uzrāda, ka zināšanas komercdarbībā nav pietiekamas, tad dalībnieks ar bankas darbinieku vienojas par apmācībām komercdarbības pamatos.

Komercdarbību pamatu apmācības notiek 80 stundas un norisinās dažādos Latvijas reģionos. Tām var pieteikties šādi interesenti, kuri vēlas uzsākt savu saimniecisko darbību:

  • Latvijas Republikas pilsoņi, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu;
  • Jaundibinātie komersanti (reģistrējuši savu saimniecisko darbību pēdējo 3 gadu laikā);
  • Bezdarbnieki, kuri vēlas uzsākt komercdarbību.

Iespēju apmeklēt apmācības nevar izmantot tās personas, kuras ir Valsts ieņēmuma dienesta parādnieku sarakstā vai arī parāds Latvijas Bankas kredītu reģistrā dzēsts pēdējo 2 mēnešu laikā.

Lai pieteiktos Starta programmai un iegūtu nepieciešamās apmācības, vispirms nepieciešams sazināties telefoniski vai ar e-pasta starpniecību ar bankas konsultantu, lai vienotos par konsultācijām klātienē. Norunātajā dienā pretendentam jāierodas konkrētajā bankas filiālē un jāiesniedz pieteikums dalībai Starta programmā, kā arī jāaizpilda tests par komercdarbības pamatiem. Nepieciešams arī pretendenta CV.

Pēc izietajām apmācībām programmas dalībniekiem būs iespēja savu izstrādāto saimniecisko biznesa plānu iesniegt bankas kredītspeciālistiem. Tie izvērtēs iesniegtā biznesa plāna realizācijas iespējas un sniegs atbildi par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu. Izvērtēšanā tiks aplūkoti tādi aspekti kā komercdarbības uzsācēju zināšanu novērtējums, tirgus novērtējums, idejas ekonomiskais pamatojums, plānotās naudas plūsmas novērtējums u.tml. Atbalstītie projektivarēs saņemt aizdevumu līdz 54 000 latu.

Apmācības komercdarbības pamatos rīko Hipotēku banka sadarbībā mācību firmām. Par mācībām nav nepieciešams veikt maksu. Starta programmu finansē Eiropas Sociālais fonds, valsts, kā arī Hipotēku banka.

read more

Related Posts

Tags

Share This

Iespēja mikrouzņēmumiem – aizdevums līdz 10 000 Ls

7:51 am by

Hipotēku bankas piedāvātais aizdevums līdz 10 000 Ls ir ļoti laba iespēja mikrouzņēmumu attīstībai, kā arī personām, kas vēl tikai plāno uzsākt savu biznesu. Aizdevums līdz 10 000 Ls pieejams Hipotēku bankas realizētās valsts Mikrokreditēšanas programmas ietvaros. Līdzekļi paredzēti investīcijām un mikrouzņēmumu apgrozāmo līdzekļu palielināšanai.

Hipotēku bankas mikrokreditēšanas programma paredz aizdevuma līdz 10 000 Ls izsniegšanu jau eksistējošiem mirouzņēmumiem, kā arī personām, kas plāno uzsākt nelielu biznesu. Aizdevums līdz 10 000 Ls paredzēts investīcijām, apgrozāmo līdzekļu palielināšanai pieejamais aizdevuma apmērs ir līdz5000 latu. Ja aizdevums paredzēts jauna mikrouzņēmuma dibināšanai, to nepieciešams reģistrēt ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no aizdevuma piešķiršanas brīža.

Aizdevums līdz 10000 latupieejams uzņēmumiem, kur nenodarbina vairāk kā 10 darbinieku un kuru gada apgrozījums, ieņēmumi no saimnieciskās darbības vai bilance nepārsniedz 1 4000000 latu.

Aizdevuma līdz 10000 latuprocentu likme var būt gan fiksētā, gan mainīga. Izvēloties mainīgo procentu likmi, tā ir no nulles līdz trīs procentiem, bet fiksētā procentu likme ir no pieciem līdz astoņiem procentiem. Jāpiebilst, ka kredītu izsniedz latos un tā atmaksas termiņš ir līdz pieciem gadiem.

Svarīgi, ka aizdevumam līdz 10 000 Ls nepieciešams līdzfinansējums 10 procentu apmērā no projekta izmaksām. Tāpat nepieciešams arīgalvojums. Par galvotāju var kļūt uzņēmuma īpašnieks. Ja aizdevuma summa nepārsniedz5000 latu, līdzfinansējums nav nepieciešams.

Aizdevums līdz 10 000 Ls nav pieejams uzņēmumiem, kam attiecīgajā brīdī ir nenomaksāti nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kā arī uzņēmēji, kas nonākuši grūtībās, proti, ir uzsākta tiesvedība, uzsākts maksātnespējas process vai uzņēmums ir iekļauts parādnieku reģistros.
Hipotēku bankas realizētā valsts mikrokreditēšanas programma, kas piešķir aizdevumus līdz 10 000 Ls, darbosies līdz 2015. gada jūlijam. Programmu finansē no Latvijas un Šveices sadarbības programmas un valsts budžeta līdzekļiem, kā arī Hipotēku bankas kredītresursiem.

read more

Related Posts

Tags

Share This

Mikrokreditēšanas programma

8:04 am by

Hipotēku bankas realizētā mikrokreditēšanas programma ir iespēja nelieliem uzņēmumiem attīstīties vai arī uzsākt savu biznesu. Tās ietvaros topošajiem un jau esošajiem mikrouzņēmumiem pieejams atbalsts līdz pat 10000 latuuz laiku līdz pieciem gadiem. Mikrokreditēšanas programma paredzēta investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem.

Mikrokreditēšanas programma ir Hipotēku bankas realizēta valsts atbalsta programma jau esošiem mikrouzņēmumiem, kā arī personām, kas vēlas uzsākt savu biznesu. Mikrokreditēšanas programma paredz atbalsta piešķiršanu līdz 10000 latuinvestīcijām un līdz5000 latuapgrozāmajiem līdzekļiem. Aizdevuma termiņš ir līdz pat pieciem gadiem.

Mikrokreditēšanas programmas atbalstam var pieteikties ikviens mikrouzņēmums, kas nenodarbina vairāk par 10 strādājošiem un kura gada apgrozījums, ieņēmumi no saimnieciskās darbības vai gada bilance nepārsniedz 1 400 000 latus. Tāpat Mikrokreditēšanas programma pieejama personām, kas vēlas uzsākt nelielu biznesu. Tādā gadījumā uzņēmumu nepieciešams reģistrēt ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc tam, kad Hipotēku banka pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

Mikrokreditēšanas programmas ietvaros piešķirtie aizdevumi pieejami ar mainīgo vai fiksēto procentu likmi. Fiksētās procentu likmes apmērs ir no pieciem līdz astoņiem procentiem, bet mainīgā procentu likme var būt no nulles līdz trīs procentiem. Visi aizdevumi pieejami tikai latos.

Jāpiebilst, ka aizdevumiem līdz 5000 latiem nav nepieciešams līdzfinansējums, bet aizdevumiem, kas piešķirti Mikrokreditēšanas ietvaros un kas pārsniedz 5000 latus, nepieciešamā līdzfinansējuma apmērs ir 10 procenti no kopējām projekta izmaksām.

Mikrokreditēšanas programmas ietvaros piešķirtais atbalsts nav pieejams uzņēmumiem, kam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto maksājumu parādi, kā arī tie uzņēmumi, kas nonākuši grūtībās, proti, pret tiem ir ierosināta tiesvedība, uzsākts maksātnespējas process vai arī uzņēmumi, kas iekļauti parādnieku reģistrā.

Hipotēku bankas Mikrokreditēšanas programma darbosies līdz 2015. gada jūlijam.

read more

Related Posts

Tags

Share This