Sākuma soļi mājas lapu izstrādē – mācīšanās un plānošana

7:26 am by

Ir vērtīgi, ja, uzsākot mājas lapu izstrādi, jau sākotnēji ir zināmi soļi, kam sekot – īpaši, ja tikai nesen esi sācis darboties šajā jomā. Īsas vadlīnijas var palīdzēt gūt iespējami efektīvākus rezultātus, bet jāatceras, ka katrs mājas lapu izstrādes veicējs vai kompānija laika gaitā šim sarakstam var pievienot arī citus – unikālus – komponentus, bet pamati paliek tie paši: mācīšanās, plānošana, dizains, programmēšana, mājas lapas palaišana un uzturēšana. Kā papildus svarīgu soli, kas vislabākajā gadījumā jāievēro visā mājas lapu izstrādes laikā, noteikti jāmin arī SEO optimizācija (Search Engine Optimization).

Lai arī acīmredzams un jau vērtējams rezultāts lielākoties parādās tikai uzsākot dizaina izveidi, tieši pirmajiem diviem pakāpieniem – mācīšanās un plānošana – ir noteicoša loma tālākajā mājas lapas izstrādes procesā.

  1. Mācīšanās

Iespējams, tas liksies pārsteidzoši, bet tieši sapratne par to, kā kopumā notiek mājas lapu izstrāde un māka atbilstoši pielietot zināšanas konkrētajā situācijā ir vissvarīgākais mājas lapu izveides priekšnoteikums. Svarīgi atcerēties, ka mājas lapas izstrāde būs veiksmīga tad, ja tās rezultātā klients būs ieguvis to, ko vēlējies.

Klientu vēlmes mēdz būt ļoti atšķirīgas, turklāt dažos gadījumos pasūtītājs pats var nebūt īsti pārliecināts, kāds gala rezultāts tiek sagaidīts no mājas lapas izstrādes; iespējams, daudziem būs grūti izteikt vārdos un aprakstīt savu iecerēto variantu, jo viņi nepārzina tādus ar nozari saistītus terminus un jēdzienus kā CSS, Ajax u.tml. Mājas lapas izstrādes veicēja uzdevums nav nolasīt klienta domas, bet gan aktīvi izzināt viņa vēlmes. Tātad, mācīšanās process ir svarīgs abām pusēm – arī klientam.

Kāda veida jautājumus nepieciešams noskaidrot, uzsākot mājas lapas izstrādi?

  • Kāda ir iecerētā mājas lapas mērķauditorija?
  • Kādi ir galvenie un papildu mājas lapas mērķi?
  • Kādas ir pašreizējās uzņēmuma zīmola iezīmes?
  • Budžets, kas paredzēts mājas lapas izveidei;
  • Noteiktie mājas lapas izstrādes gala termiņi.
  1. Plānošana

Kad esi apguvis, kāda veida mājas lapas izstrāde nepieciešama, laiks uzsākt darba plānošanas procesu – radīt dizaina izveides stratēģiju.

Šajā posmā ir īpaši svarīgi apzināties mērķa auditoriju, jo tas ietekmēs to, kur un kā mājas lapa tiks apskatīta. Piemēram – vai būs nepieciešama arī speciāla mobilās versijas mājas lapas izstrāde?

Lai arī kādi tukši laukumi līdz šim būtu atradušies darbības kopainā, tagad nepieciešams tos aizpildīt, izdarot izpēti un veicot nepieciešamās piezīmes. Pie šī soļa pieder arī konkurentu mājas lapu rūpīga izpēte un analīze, lai redzētu, kādi mājas lapu dizaini jau tikuši izmantoti šajā nozarē un ar kādiem jauniem paņēmieniem būs iespējams piesaistīt apmeklētāju uzmanību jaunās mājas lapas izveidē (īpaši pievērs uzmanību pirmajām mājas lapām, kas parādās, meklējot Google).

Turpinājumā ir pienācis laiks idejām pievērst nedaudz taustāmākus apveidus. Daži tam iesaka izmantot parastu papīra lapu, bet citi sāk ar mājas lapas izstrādes procesā noderīgiem internetā pieejamiem rīkiem. Šajā brīdi tiek sākts domāt arī par mājas lapā izmantojamajiem rīkiem (piemēram, vai mājas lapā tiks iekļauts Flash utml.)

Jāiegaumē, ka laikā, kad tiek veikta mājas lapas izstrāde, nepieciešams paturēt prātā divas lietas: nepārtraukta pārbaude un atgriezeniskā saite. Iegaumējot šos divus punktus, kā arī sekmīgi izejot mācīšanās un plānošanas soļus, tiks aiztaupīts daudz laika un pūļu, kā arī nenoliedzami izvairīsieties no galvassāpēm, ko, pabeidzot mājas lapas izveidi, varētu sagādāt iepriekš pieļautās kļūdas.

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai