TIER 3 (III) datu centri

12:05 pm by

TIER 3 (III) datu centriDetalizēta katra klienta biznesa vajadzību izzināšana un tieši šīm vajadzībām piemērotu risinājumu izstrāde ir veids, kā Citrus Solutions nodrošina saviem klientiem drošu un efektīvu datu centru izveidi un funkcionēšanu. Konsultējoties ar klientu, tiek izstrādāts detalizēts projekts, aptverot visus būtiskākos, klientam nepieciešamos risinājumus saistībā ar datu uzglabāšanu, ņemot vērā klienta īpašās vajadzības. Datu centrs ir viens no būtiskākajiem klienta veiksmīgas darbības nodrošināšanas pamatiem. Datu uzglabāšanas un pārvaldīšanas vietas izveidē jāņem vērā tādi aspekti kā klienta vajadzības, dizains, tehniskā koncepcija, infrastruktūra, drošība, vadība un efektīvs nodrošinājums pret iespējamiem riskiem.

Uzklausot klientu, Citrus Solutions speciālistu komanda – dizaineri un inženieri – apzina visas klienta vajadzības un meklē labākos risinājumus, lai nodrošinātu datu glabāšanas nepārtrauktību un maksimālu drošību. Rūpīgā un vispusīgā situācijas un vajadzību apzināšana no Citrus Solutions speciālistu puses klientam sniedz pilnīgas uzticības un pārliecības sajūtu. Klients var būt pārliecināts, ka izstrādātais datu centrs būs maksimāli atbilstošs viņš nepieciešamībai, pilnībā drošs un atbilstošs visiem labākajiem tehniskajiem un dizaina standartiem. Gan Latvijas, gan starptautisko standartu ievērošana un nodrošināšana ir būtisks Citrus Solutions speciālistu darbības aspekts, kas nodrošina maksimālu kvalitāti un drošību. Projekta izstrādē tiek apzināti visi iespējamie riski un to novēršanas veidi. Tāpat uzņēmuma profesionāļi veic rūpīgu un padziļinātu visu veidu datu uzglabāšanas un drošības testēšanu, lai pārliecinātos, vai projekta izstādes gaitā nav pieļautas kļūdas, kas var veicināt datu nepārtrauktas uzglabāšanas vai pieejamības traucējumus. Šāds divkāršs nodrošinājums un pārbaude ir Citrus Solutions profesionāļu izstrādāts veids, kā maksimāli nodrošināt klientu intereses un centra darbības nepārtrauktību. Nepieciešamības gadījumā klientiem tiek sniegtas arī profesionālas speciālistu konsultācijas un padomi par datu uzturēšanas sistēmu darbību, drošību, sertificēšanu un iespējamiem uzlabojumiem konkrētā klienta interesēs. Uzņēmuma speciālisti sniedz konsultācijas arī tiem klientiem, kuriem jau ir iepriekš izstrādāti risinājumi datu uzglabāšanai un pārvaldei. Citrus Solutions eksperti pēc klienta pieprasījuma veic auditus, kuru laikā izanalizē esošo situāciju un sniedz kompetentus padomus datu centra darbības uzlabošanai, kas maksimāli atbilstu klienta vajadzībām. Uzmanība tiek pievērsta arī būvniecības procesam, sekojot līdzi tam, lai datu centrs tiktu būvēts atbilstoši izstrādātajam projektam un nepieciešamajām tehniskajām specifikācijām.

Datu centra sertificēšana ir nozīmīgs solis ceļā uz efektīvas un drošas datu uzturēšanas sistēmas izveidi, tādēļ Citrus Solutions speciālisti šajā jomā sadarbojas ar profesionāļiem no Uptime Institute. Šīs starptautiskās institūcijas pārstāvji, kas ir zinoši un pieredzējuši eksperti datu nozarē, sniedz konsultācijas un apmācības kolēģiem visā pasaulē. Sadarbība ar Uptime Institute projektētāju pilnībā nodrošina, ka klientam nepieciešamais risinājums būs atbilstošs visiem labākajiem starptautiskajiem drošības standartiem. Viens no sertificēšanas standartiem ir atbilstība Tier līmenim, un viens no drošākajiem un būtiskākajiem ir Tier 3 drošības sertifikācijas līmenis. To veido trīs nozīmīgi drošības elementi. Vispirms tiek pārbaudīts, vai izstrādātais projekts satur nepieciešamos telpu drošības elementus, kā, piemēram, ugunsdrošība un rezerves elektropadeve. Otrais elements ir projekta pilnīga ievērošana – atbilstība būvniecības un tehniskajām prasībām. Trešo līmeni datu uzglabāšanas centrd iegūst pēc tam, kad kādu laiku ir darbojies un darbības laikā nav konstatēti darbības pārtraukumi vai drošības problēmas, tādējādi pierādot, ka projekts pilnībā spēj nodrošināt klienta specifiskās vajadzības. Citrus Solutions nodrošinātā Tier 3 sertifikātam atbilstošu projektu izstrāde ir garants katram klientam, ka izstrādātais projekts būs pilnībā atbilstošs visiem augstākajiem standartiem.

read more