Valsts atbalsta programmas

3:41 pm by

Latvijas valsts attīstībai un ekonomiskajai augšupejai Hipotēku banka sniedz vairākas atbalsta programmas. Tās paredzētas gan biznesa uzsācējiem, gan jaundibinātajiem komersantiem, gan arī jau esošiem uzņēmējiem un lauksaimniekiem.

Hipotēku banka valsts atbalstu piedāvā iegūt šādās programmās:

  • Starta programma;
  • MVU izaugsmes aizdevums;
  • Mikrokreditēšanas programma;
  • Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programma;
  • Zemes iegādes kreditēšanas programma.
  • Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem;

Valsts atbalstsAttēls: http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas

Starta programma paredzēta jauna biznesa uzsākšanai vai nesen iesāktā uzlabošanai. Šīs programmas ietvaros iespējams saņemt līdz 60 000 projekta realizācijai. Starta programmas valsts atbalsts paredzēts Latvijas iedzīvotājiem, kas vēlas nodarboties ar komercdarbību, jaundibinātajiem komersantiem jeb tiem, kas savu darbību reģistrējuši pēdējo 3 gadu laikā, kā arī esošajiem uzņēmējiem, ja tie vēlas uzsākt jauna produkta ražošanu.

MVU izaugsmes aizdevumu iespējams saņemt mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām. Valsts atbalsts šajā programmā paredz apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumus līdz 300 000 latuvienam komersantam, bet līdz 2.2 miljoniemlatu– lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem. Programma paredzēta tiem, kuriem ir konkrēti turpmākās rīcības plāni, bet paaugstinātu risku dēļ nav iespējams saņemt kredītiestāžu finansējumu.

Mikrokreditēšanas programma paredzēta mikrouzņēmuma uzsākšanai vai arī attīstīšanai. Šīs programmas ietvaros iespējams saņemt līdz 10 000 latu, bet apgrozāmajiem līdzekļiem – līdz5000 latu. Mikrokreditēšanas programmas valsts atbalsts paredzēts tiem uzņēmumiem, kuros strādā ne vairāk par 10 cilvēkiem un kuru gada apgrozījums nav lielāks par 1.4 miljoniem latu.

Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programma paredzēta mazajiem, un vidējiem uzņēmumiem. Atbalstu iespējams saņemt līdz 7.5 miljonulatuvienam komersantam. Zemes iegādes kreditēšanas programmu iespējams saņemt līdz 100 000 latu. To iespējams saņemt tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru nozare atbilst Līgumā par ES darbību I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem.

Apgrozāmos līdzekļus lauksaimniekiem iespējams saņemt tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nodarbojas ar primāro ražošanu, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, augļu un dārzeņu ražotāju grupām. Valsts atbalstu iespējams iegūt līdz 700 000 latu, bet kooperatīvajām sabiedrībām – līdz 2 miljoniem latu.

Valsts atbalsts biznesam – Infografika

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Related Posts

Tags

Share This