Wi-fi internets datorā

8:20 am by

Wi-Fi ir ērts datu pārraides risinājums, kurš nodrošina piekļuvi internetam jebkurā vietā (dzīvoklī, birojā vai privātās mājās). Wi-Fi komplekts sastāv no rūtera (bāzes stacijas) un bezvadu tīkla interfeisa (tīkla kartes). Ap rūtera palīdzību veidojas bezvadu tīkls 30-100 m rādiusā. Bezvada tīkla rādiuss ir atkarīgs no sienas biezuma un materiāla.

Wi-fi internetam datorā ir daudzas priekšrocības salīdzinot ar parastu internetu. Wi-fi internets ļauj klientam būt mobilākam, brīvi izvēlēties vietu, kur strādat vai atpūsties pie datora. Wi-fi pieslēgums ir ērts, izdevīgs un arī drošāks, jo nav nekādu vadu, kurus varētu sabojāt vai pazaudēt.

Wi-fi internets dod iespēju pieslēgties vienlaicīgi no dažādiem datoriem, gan no portatīvajiem, gan no stacionātajiem, kas ļaus visai ģimenei kopīgi izmantot internetu savām vajadzībām.

Ja klients vēlās veikt remontu mājās, Wi-fi internets ir labākais variants, jo nevajag domāt par to, kur paslēpt vadus, kā pasargāt vadus no urbšanas vai citiem bojājumiem. Wi-fi internetu var izmantot jebkurā dzīvoklī neatkarīgi no dizaina. Agrāk interneta pieslēgšana bija cieši saistīta ar vadu ievilkšanu, kuri varēja sabojāt dzīvokļa izskatu, bet Wi-fi internets atrisināja šādas problēmas viegli un vienkārši.

No otras puses, Wi-fi internetam ir zemāks drošības līmenis, jo var atrasties cilvēks, kurš vēlēsies pieslēgties nelikumīgi, nemaksājot rūtera saimniekam. Wi-fi tīklu nepieciešams aizsargāt ar paroli, kuru būtu grūti uzminēt vai atšifrēt. Pēc rūtera iegādes un Wi-fi tīkla pieslēgšanas nepieciešams uzreiz nomainīt noklusējam lietotājvārdu un administratora paroli. Nedrīkst izmantot paroles vietā acīmredzamas lietas, piemēram, savu uzvārdu, mājdzīvnieka vārdu, adresi utml.

Ja klients plāno kādu laiku neizmantot savu Wi-fi internetu datorā, būtu ieteicams izslēgt bāzes staciju un atslēgt Wi-fi tīklu. Ilgas prombūtnes laikā nedrīkst atstāt Wi-fi tīklu ieslēgtu. Ja Wi-fi tīkls ir atslēgts, tad klientam nav par uztraukties, jo pieslēgties atslēgtām tīklam nav iespējams.

Wi-fi interneta lielākais trūkums ir nepieciešamība to aizsargāt. Vienīgais veids kā pasargāt savu Wi-fi tīklu no ļaunprātīgas izmantošanas ir bezvadu datu pārraides šifrēšana.

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Related Posts

Tags

Share This