Kā strādā Wi-fi internets?

11:16 am by

wifi internetsWi-Fi ir ērts datu pārraides risinājums, kurš nodrošina piekļuvi internetam jebkurā vietā (dzīvoklī, birojā vai privātās mājās). Wi-Fi komplekts sastāv no rūtera (bāzes stacijas) un bezvadu tīkla interfeisa (tīkla kartes). Ap rūtera palīdzību veidojas bezvadu tīkls 30-100 m rādiusā. Bezvada tīkla rādiuss ir atkarīgs no sienas biezuma un materiāla.

Wi-fi internetam datorā ir daudzas priekšrocības salīdzinot ar parastu internetu. Wi-fi internets ļauj klientam būt mobilākam, brīvi izvēlēties vietu, kur strādat vai atpūsties pie datora. Wi-fi pieslēgums ir ērts, izdevīgs un arī drošāks, jo nav nekādu vadu, kurus varētu sabojāt vai pazaudēt.

Wi-fi internets dod iespēju pieslēgties vienlaicīgi no dažādiem datoriem, gan no portatīvajiem, gan no stacionātajiem, kas ļaus visai ģimenei kopīgi izmantot internetu savām vajadzībām.

Bezvadu bāzes stacijas var iegādāties jebkurā elektropreču veikalā, kā arī pie interneta provaideriem. Rūtera cena nav liela, pēdējo gadu laikā tā būtiski samazinājas. Rūteru cena ir atkarīga no ražotāja, kā arī no paša rūtera tehniskajiem rādītājiem (pārraides attālums, pārraides ātrums utt).

Wi-fi internetu mājās var ierīkot gan pašam, gan ar speciālistu palīdzību. Dažiem interneta pakalpojumu sniedzējiem Wi-fi rūtera ierīkošana un uzstādīšana ir maksas pakalpojums. Ja klients var to izdarīt pats, viņam būtu vieglāk un lētāk pašam ierīkot Wi-fi savās mājās. Katram rūterim ir pievienota uzstādīšanas instrukcija, kurā ir sīki un detalizēti aprakstīts pieslēgšanas process.

Wi-fi internetam ir zemāks drošības līmenis, jo var atrasties cilvēks, kurš vēlēsies pieslēgties nelikumīgi, nemaksājot rūtera saimniekam. Wi-fi tīklu nepieciešams aizsargāt ar paroli, kuru būtu grūti uzminēt vai atšifrēt. Pēc rūtera iegādes un Wi-fi tīkla pieslēgšanas nepieciešams uzreiz nomainīt noklusējam lietotājvārdu un administratora paroli. Nedrīkst izmantot paroles vietā acīmredzamas lietas, piemēram, savu uzvārdu, mājdzīvnieka vārdu, adresi utml.

Ja klients plāno kādu laiku neizmantot savu Wi-fi internetu datorā, būtu ieteicams izslēgt bāzes staciju un atslēgt Wi-fi tīklu. Ilgas prombūtnes laikā nedrīkst atstāt Wi-fi tīklu ieslēgtu. Ja Wi-fi tīkls ir atslēgts, tad klientam nav par uztraukties, jo pieslēgties atslēgtām tīklam nav iespējams.

Wi-fi interneta lielākais trūkums ir nepieciešamība to aizsargāt. Vienīgais veids kā pasargāt savu Wi-fi tīklu no ļaunprātīgas izmantošanas ir bezvadu datu pārraides šifrēšana.

      Ienakumi no sis reklamas nonak labdaribai

Related Posts

Tags

Share This